Utrzymanie Czystości Na Terenie Miasta Kalisza

Usuwanie trawy i chwastów pomiędzy płytkami chodnikowymi, wokół słupów energetycznych, znaków drogowych, krawężników; usuwanie odpadów stałych np. liści, gałęzi, gruzu, szkła itp., zbieranie zanieczyszczeń z terenów zielonych przylegających do oczyszczonego terenu, usługa odśnieżania (posypywanie piaskiem i solą w celu likwidacji śliskości i gołoledzi), zamiatanie ręczne i mechaniczne.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *