Skwer oraz Rondo Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim

padreando

Rehabilitacja Skweru oraz Rondo Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim wraz z nasadzeniem nowych drzew i większej ilości terenów zielonych, aby nadać mu lepszy, bardziej naturalny wygląd.

Zespół Pałacowo-Parkowy Muzeum w Lewkowie

20210909_101911

Dbanie o tereny zielone i sadzenie drzew, aby krajobraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie pozostał w idealnym stanie i nadawał mu lepszy wygląd dla Twojej przyjemności.

Krotoszyńskie Błonie – zrewitalizowana baza rekreacyjno-wypoczynkowa

Wertykulacja darni, Nawlekanie, Napowietrzanie pustych szpilek, Wysiew trawy w szczelinach na boisku piłkarskim w Krotoszyn, aby zadbany trawnik był gotowy do wykorzystania w nadchodzących meczach.

INNE PROJEKTY

PARK W MORAWINIE   Projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Morawin i Nowa Plewnia (formuła zaprojektuj i wybuduj)

TERENY ZIELENI PRZY GALERII AMBER Zakup cebulek kwiatów wiosennych oraz drzew wraz z posadzeniem

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KALISZA  Usuwanie trawy i chwastów pomiędzy płytkami chodnikowymi, wokół słupów energetycznych, znaków drogowych, krawężników; usuwanie odpadów stałych np. liści, gałęzi, gruzu, szkła itp.,