PARK W MORAWINIE

Projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Morawin i Nowa Plewnia (formuła zaprojektuj i wybuduj)

TERENY ZIELENI PRZY GALERII AMBER

123477

Zakup cebulek kwiatów wiosennych oraz drzew wraz z posadzeniem

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA KALISZA

gray-concrete-pathway-besides-pink-flower-during-day-158028 (1)

Usuwanie trawy i chwastów pomiędzy płytkami chodnikowymi, wokół słupów energetycznych, znaków drogowych, krawężników; usuwanie odpadów stałych np. liści, gałęzi, gruzu, szkła itp.,

INNE PROJEKTY